Entrevista al entrevistador. Emili Manzano

Entrevista a l’entrevistador per Maria Notó i Roser Martínez

“Tenim la sort de saber que hi ha una cosa que ens agrada molt” Emili Manzano

[Qui és Emili Manzano?
Emili Manzano és un periodista mallorquí. Va cursar Filologia Hispànica a la Universitat Autonòma de Barcelona. La major part de la seva carrera professional ha estat com a periodista col·laborant en diaris com  El Diari de Mallorca, l’ABC, La Vanguardia o El País. Després de treballar a Radio 4 i Catalunya Ràdio, el 2001 comença la seva carrera com a divulgador cultural en programes tel-levisius, com el premiat Saló de lectura (premi Ondas 2004) a BTV i el posterior L’hora del lector al Canal 33, ambdós dedicats a la literatura. El 2007 va publicar el seu primer llibre Pinyols d’aubercoc (L’Avenç), una compilació de textos que havien aparegut a la revista L’Avenç donant a conèixer la seva faceta d’escriptor.]

S’obre una porta d’un pis antic situat al centre de Barcelona. Darrere d’aquesta s’amaga Emili Manzano: filòleg, periodista, divulgador cultural i escriptor mallorquí, establert a Barcelona des de fa anys. Ell, però, es considera sobretot un bon lector. Ens acompanya fins al saló per on han passat escriptors com Juan Marsé o Antonio Lobo Antunes, i ens demana amablement que seguem mentre ell prepara cafè. Voleu te, aigua? Teniu gana? A poc a poc l’aroma inunda la sala i ens endinsem, sense ser-ne conscients, com si fos producte de l’embriagament de la beguda, en una conversa entranyable amb el nostre entrevistat. Intentem contenir el nerviosisme provocat per la tensió que sempre comporta una primera entrevista i pel fet de ser convidats a casa d’un personatge que normalment veiem en la distància, a través d’una pantalla i escarxofats al sofà. Aquesta familiaritat, deguda al mal funcionament de la caldera de l’habitatge, ha portat, d’una manera espontània, el nostre entrevistat a obrir-nos les portes de casa seva, mentre esperem l’arribada del tècnic que ha de reparar l’aparell.

Un dels aspectes atraients del teu llibre és que tot i narrar una experiència que tu has confessat molt personal arriba a crear un efecte en el lector d’apropiació d’aquesta història.

Quan escrius vivències tan privades, no diré íntimes, tens moments de dubtes i et planteges si despertarà interès al lector, ja que el que tracto al llibre no són grans consideracions, no afecten res d’ important; és un neguit. Per què ha d’interessar a algú altre aquestes coses que són tan menors?

Això vol dir que fins que no va arribar al públic no vas sentir que podia interessar?

És clar, i fins i tot després tampoc (riem).
Manzano explica com aquests dubtes sobre la recepció de la seva obra el van dur a reflexionar sobre els seus propis gustos, el plaer de la lectura d’alguns llibres i no pas d’uns altres, i què el va portar a una resposta:  “… és el que hem après tots llegint que és la forma que li dones, el to, el llenguatge, la manera com està  dit i aquí és on has de treballar. La reacció que esperes és traspassar l’experiència personal, que no té interès. L’únic que pot tenir interès és la forma literària i això vol molta pretensió, considerar-te un autor durant una estona.”.

De la forma literària del teu llibre, en concret del seu dialectalisme, el mallorquí, se n’ha fet una dura crítica…

Se n’ha fet una crítica comprensible des de l’acadèmia, però per al lector no és un impediment per entendre el que se li diu, ni una barrera, sinó que l’ajuda a anar al món “ultralocal” que es descriu.

El fet que escriguis amb aquest llenguatge familiar fa que es produeixi una identificació del lector amb l’ambient mallorquí del llibre, encara que no sigui el seu.

Això, si un dia escrius, sempre ho has d’incorporar. La manera de parlar de les famílies, aquestes curiositats, aquestes perversions familiars del llenguatge, és el que fa genuí un llibre. Sense ser perfecte, però sobretot és autèntic, i és el que rep el lector. Jo crec que la literatura està feta d’això. Cada escriptor ha de crear gairebé un idiolecte propi, aspirar a escriure en “una bella llengua estrangera”, perquè és la seva.

En un programa de L’hora del lector, Enrique Vila- Matas  i Quim Monzó van parlar de la utilització d’una llengua que no és la materna a l’hora d’escriure.

Jo no parlava en català a casa, parlava en castellà, ma mare i mon pare es parlaven mallorquí entre ells. És fantàstic veure com en una casa que es parlen diversos idiomes, tu en tries un per a la literatura i un altre per a la vida i com es barregen després.

Parlant d’escriptors, te’n sents tu també?

“La relació que jo tinc amb la literatura com a escriptor és la d’escriptor de diumenges, un escriptor amateur, com els aquarel·listes de diumenges, que se’n van i obliden la feina, la família, marxen al camp amb el cavallet i papers i durant unes hores són feliços i es creuen que són pintors, després el dilluns tornes a la feina”.  Jo sóc molt bon lector, d’això sí que puc presumir.

Un bon lector?

Sí, un lector que ha anat acumulant lectures sempre de forma vocacional i cultivada, fet que m’ha permès entendre un text quan l’agafo. Entenc fins i tot el que ha volgut fer l’escriptor, la seva ambició en gene-ral. Aquest aprenentatge m’ha anat molt bé. No és que sigui un bon entrevistador, sinó que sóc un bon lector, modestament. Amb els escriptors es crea un bon clima i una bona relació al llarg d’una entrevista quan se senten ben llegits.

De fet, ser un bon lector és el que s’intenta ensenyar a les universitats. Tu vas fer Filologia Hispànica…

Sí, en un moment de la carrera, va venir el professor Claudio Guillén de Harvard a acabar la seva vida universitària aquí Espanya. Va ser ell qui em va dir que la literatura és un sistema universal, que s’ha d’estudiar com un tot, com un sistema de referències. “Amb ell vaig entendre que el més important era aprendre a llegir i entendre, intentar posar-te al cap de l’escriptor. Un escriptor quan escriu no només té la seva tradició lingüística al darrere – que és la idea falsa que et donen quan estudies filologia-,  al seu cap, quan escriu, és la literatura el que agafa forma amb influències de la pintura, el cinema, el còmic, etc.”

Ara bé, les humanitats no viuen el seu millor moment a les universitats…

És un drama, un desastre. El poder, les autoritats acadè-miques, estan dient en públic que allò que s’estudia, que allò que ens interessa, no val per a res. I això és el que passa en l’àmbit professional si et dediques a aquests assumptes de les humanitats, perquè es tracta de literatura, de pensament, i a la nostra societat no tenen un interès ni un reconeixement clars.

I en l’àmbit professional?

La figura de l’especialista en les humanitats -jo ho he vist en el meu cas- es menysté, és la falsa idea de la democràcia. Ara a tot això li diuen “democratitzar”, considerant que totes les opini-ons són iguals de bones les unes i les altres. És com dir que tot-hom pot ser metge perquè hem de democratitzar la medicina; en termes d’ humanitats, com que tothom té opinió i aquesta es confon amb el criteri, l’opinió de tothom és bona. Aquí es on hem de veure que hi ha opinions millors que altres perquè són qualificades.

 La pèrdua de l’especialista es pot palpar en un programa com Via llibre, el nou programa sobre literatura del Canal 33?

Jo no veig ni un presentador ni una presentadora que es responsabilitzi, que es comprometi amb allò que està sortint. És un programa que està fet per a gent que pensa que la literatura és avorrida, és com si m’encarreguessin a mi un programa d’esports.

Afortunadament, la lectura segueix sent la nostra afició.

Tenim la sort de saber que hi ha una cosa que ens agrada molt. L’afició per la lectura, pel pensament, també t’ajuda a tu a pensar d’una manera crítica i a no prendre les decisions que pren la majoria una mica per inèrcia. L’esperit crític prové de llegir i de cultivar-se i és el que ens permet pensar per a nosaltres mateixos,dius: espera, tothom fa això, però jo m’hi veig fent-ho?, m’interessa de veritat?, això és per a mi?; estem salvats (riem).

Riiiinggg! Riiiinggg! El tècnic ha fet sonar el timbre i amb aquest ens despertem d’una conversa d’unes quantes hores. És ell, doncs, qui marca el final de la partida. L’entrevista s’acaba amb un comiat curt i calurós.

—————-

“Tenemos la suerte de saber que hay algo que nos gusta mucho.”

¿Quién es Emili Manzano?

Emili Manzano es un periodista mallorquín. Cursó Filología Hispánica en la Universitat Autònoma de Barcelona. Ha dedicado la mayor parte de su carrera al periodismo colaborando en periódicos como El Diari de Ma-llorca, ABC, La Vanguardia o El País. Después de trabajar en Radio 4 y Catalunya Ràdio, en 2001 empezó su ca-rrera como divulgador cultural en programas televisivos como el premiado Saló de lectura (premio Ondas 2004) en BTV y el posterior L’hora del lector en el Canal 33, ambos dedicados a la literatura. En 2007 publicó su primer libro Pinyols d’aubercoc (L’Avenç), una compilación de textos que habían aparecido en la revista L’Avenç dando a conocer su fa-ceta de escritor.

Se abre la puerta de un piso antiguo del centro de Barcelona. Tras ésta se esconde Emili Manzano: filólogo, periodista, divulgador cultural y escritor mallorquín, establecido en Barcelona desde hace años. (Sin embargo), él se considera, sobre todo, un buen lector. Nos acompaña hasta el salón por donde han pasado escritores de la talla de Juan Marsé o Antonio Lobo Antunes, y nos pide amablemente que tomemos asiento mientras nos prepara un café. ¿Queréis té, agua? ¿Tenéis hambre? Poco a poco el aroma va inundando la sala y nos adentramos, sin darnos cuenta, casi embriagados por la bebida, en una conversación entrañable con nuestro entrevistado.

Intentamos contener el nerviosismo provocado por la tensión que siempre conlleva una pri-mera entrevista y por haber sido invitados por un personaje que solíamos ver en la distancia, a través de una pantalla, sentados cómodamente en el sofá. Esta familiaridad, debida al mal funcionamiento de la caldera, ha llevado, de forma espontánea, a nuestro entrevistado a abrirnos las puertas de su casa mientras esperamos la llegada del técnico.

Uno de los aspectos atrayentes de tu libro es que a pesar de narrar una experiencia que tú has confesado ser muy personal, llega a crear un efecto en el lector de a-propiación de esta historia.

Cuando escribes vivencias tan privadas, no diré íntimas, tienes momentos de dudas y te planteas si despertará interés en el lector, ya que lo que trato en el libro no son grandes consideraciones, no afectan a nada importante, son inquietudes. ¿Por qué habrían de interesarle a alguien estas cosas tan menores?

¿Significa eso que hasta que no llegó al público no sentiste que podía interesar?

Por supuesto, incluso más tarde tampoco (risas).

Manzano explica cómo estas dudas sobre la recepción de su obra lo llevaron a reflexionar sobre sus pro-pios gustos, el placer de la lectura de algunos libros y no otros, y que lo llevó a una respuesta: “… lo que has aprendido leyendo es la forma que le das, el tono, el lenguaje, la forma en que está dicho, y es aquí donde tienes que trabajar. La rea-cción que esperas es traspasar la experiencia personal, que no interesa. Lo único que puede tener interés es la forma literaria y eso requiere mucha pretensión, considerarte autor por unos instantes”.

De la forma literaria de tu libro, en concreto de su dialectalismo, el mallorquín, se han hecho duras críticas…

Se han hecho críticas comprensibles desde la academia, pero para el lector no es un impedimento para entender lo que se le dice, ni una barrera, sino que lo ayuda a ir al mundo “ultralocal” que se describe.

El hecho de que escribas con este lenguaje familiar hace que se produzca una identificación del lector con el ambiente mallorquín del libro, aunque no sea el suyo.

Eso, si algún día escribes, siempre lo tienes que incorporar. El modo de hablar de las familias, estas cu-riosidades, estas perversiones familiares del lenguaje, es lo que hace que un libro sea genuino. “Sin ser perfecto, pero sobre todo es auténtico, y es lo que recibe el lector”. Yo creo que la literatura está hecha de esto. Cada escritor tiene que crear un idiolecto propio, aspirar a escribir en una “hermosa lengua extranjera”, porque es la suya.

En un programa de L’hora del lector, Enrique Vila-Matas y Quim Monzó hablaron de la utilización de una lengua que no es la materna a la hora de escribir.

“Yo no hablaba en catalán en casa, ha-blaba en castellano, mi madre y mi padre se hablaban en mallorquín. Es fantástico ver cómo en una casa que se hablan varios idiomas, tú escoges uno para la literatura y otro para la vida y cómo se mezclan después.”

Hablando de escritores, ¿tú te sientes escritor?

“La relación que yo tengo con la literatura como escritor es la de escritor de domingos, un escritor amateur, como los acuarelistas de domingo, que se van y olvidan el trabajo, la familia; se van al campo con el caballete y los papeles y durante unas horas son felices y se creen que son pintores, luego vuelven al trabajo el lunes”. Yo soy un muy buen lector, de eso sí que puedo presumir.

¿Un buen lector?

Sí, un lector que ha ido acumulando lecturas siempre de forma vocacional y cultivada, lo cual me ha permitido entender un texto cuando lo leo. Entiendo incluso todo lo que ha querido hacer el escritor, su ambición en general. Este aprendizaje me ha ido muy bien. No es que sea un buen entrevistador, sólo soy un buen lector, modestamente. Con los escritores se crea un buen clima y una buena relación a lo largo de una entrevista cuando se sienten bien leídos.

De hecho, lo que se intenta inculcar en las universidades es precisamente eso, ser un buen lector. Tú hiciste Filología Hispánica…

Sí, en un momento de la carrera vino el profesor Claudio Guillén de Harvard a acabar su vida universitaria en España. Fue él quien me dijo que la literatura es un sistema universal, que tiene que estudiarse como un todo, como un sistema de refe-rencias. “Con él comprendí que lo más importante era aprender a leer y entender, intentar entrar en la mente del escritor. Un escritor cuando escribe no sólo cuenta con su tradición lingüística –que es la idea falsa que te dan cuando estudias filología-, en su mente, cuando escribe, es la literatura lo que toma forma con influencias de la pintura, el cine, el cómic, etc.”

De todos modos, las humanidades no están en su mejor momento en las universidades…

Es un drama, un desastre. El poder, las autoridades académicas, están diciendo en público que lo que se estudia, lo que nos interesa, no vale para nada. “Y eso es lo que pasa en el ámbito profesional si te dedicas a las humanidades, porque se trata de literatura, de pensamiento, y en nuestra sociedad no tienen un interés ni un reconocimiento claros”.

¿Y en el ámbito profesional?

La figura del especialista en las humanidades –yo lo he visto en mi caso- está menospreciada, es la idea falsa de la democracia. Ahora a eso se le llama democratizar, conside-rando que todas las opiniones son igualmente buenas. Es como decir que todos podemos ser médicos porque hay que democratizar la medicina; en términos de humanidades, como todo el mundo tiene una opinión y ésta se confunde con el criterio, la opinión de todo el mundo es buena. Aquí es donde tenemos que ver que hay opiniones mejores que otras porque son cualificadas.

¿Se puede palpar la pérdida del especialista en un programa como Via llibre, el nuevo programa sobre literatura del Canal 33?

Yo no veo un presentador o presentadora que se responsabilice ni se comprometa con aquello que está saliendo. Es un programa hecho para la gente que piensa que la li-teratura es aburrida, es como si yo me encargara de un programa de deportes.

Afortunadamente, la lectura sigue siendo nuestra afición.

Tenemos la suerte de saber que hay algo que nos gusta mucho. La afición por la lectura, por el pensamiento, también te ayuda a pensar de forma crítica y a no tomar las decisiones que toman la mayoría un poco por inercia. El espíritu crítico proviene de leer y de cultivarse y es lo que nos permite pensar por nosotros mismos, dices: espera, todo el mundo está haciendo esto pero… ¿yo me veo haciéndolo?, ¿de verdad me interesa?, ¿esto es para mí?; estamos salvados (risas).

¡Riiiiiingggg! ¡Riiiinnnggg! El técnico toca el timbre y con éste nos despertamos de una conversación de varias horas. Es él quien marca el fin de la partida. La entrevista termina con una rápida y calurosa despedida.

 

revista completa

 

Submit your comment

Please enter your name

Your name is required

Please enter a valid email address

An email address is required

Please enter your message

Acrocorinto © 2017 All Rights Reserved

http://acrocorinto.com/wp-content/uploads/2011/12/acrocorinto3.jpg

Designed by WPSHOWER

Powered by WordPress