“T de T”

“Vaja, que així podríem començar el curt”.

El vídeo guanyador de la MACCA d’aquest any és el possible origen d’un curtmetratge.

Si voleu més informació sobre el concurs i el premi d’aquest any:

http://www.elpuntavui.cat/noticia/article/5-cultura/19-cultura/504042-t-de-t-guanya-el-correcurts.html

http://www.cassadigital.cat/noticia/1800/el-concurs-de-correcurts-tanca-la-macca-2012

Submit your comment

Please enter your name

Your name is required

Please enter a valid email address

An email address is required

Please enter your message

Acrocorinto © 2018 All Rights Reserved

http://acrocorinto.com/wp-content/uploads/2011/12/acrocorinto3.jpg

Designed by WPSHOWER

Powered by WordPress